วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทสวดพระคาถาหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม
คาถา " โอม มา นี ปัท เม หุม " นี้ใช้สวดได้ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ถ้ายิ่งสวดได้มากยิ่งเป็นการดี การสวดครั้งหนึ่งผู้ปฎิบัติควรท่องสวด ด้วยจิตน้อมถึงพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( อวโลกิเตศวร ) จึงเป็น บุญเป็นผลอย่างอเนกอนันต์ เวลาสวดอย่ารีบร้อน โดยใช้วิธีนับประคำ 108 เม็ด สวด 1 จบ นับ 1 เม็ด สวดครบ 108 จบให้ขีดฆ่า 1 วงกลม เมื่อสวดจนครบหมดทุกวงกลมแล้ว ให้พิมพ์หนังสือธรรมะ และบทสวด มนต์ในเวบนี้แจกเป็นธรรมทาน จำนวนมากกว่าอายุของผู้สวด หรือ 108 เล่ม หรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดี เพื่อเป็นการเสริม บารมีดวงชะตา ราศีให้ผู้สวดอายุยืนยาว เป็นมงคลแก่ ชีวิตเป็น อย่างยิ่ง
คาถา " โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " ในภาษาจีน หรือ " โอม มา นี ปัท เม หุม " ในภาษาสันสกฤต เป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธมหายานทั้ง หลายไม่ว่าจะในประเทศอินเดีย ธิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น ต่างทราบกันดีว่าเป็นคาถาหัวใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( อวโลกิเตศวร )
มูลเหตุแห่งพระคาถาบทนี้มีว่า ในครั้งอดีตอันยาวนาน ขณะที่พระมหา โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กำลังเข้าสมาธิบำเพ็ญบารมีอยู่นั้น หมู่มาร ได้มา ราวีรังควาน แต่ด้วยพระมหาเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระองค์ จึงมิได้ตอบโต้แต่ประการใด หมู่มารเห็นเช่นนั้น ก็ได้ใจยิ่งราวีหนักขึ้นจนในที่สุด พระองค์ได้ทรงเปล่งพระวาจาออกมาสั้นๆเพียง 6 คำ แต่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาภิหาร อันยิ่งใหญ่ไพศาลมอาจเปรียบประมาณได้ ซึ่งก่อกำเนิดมาจากก้นบึ้งแห่งดวงจิต ที่ได้บำเพ็ญสั่งสมบุญบารมีมา นานนับภพนับชาติไม่ถ้วนยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหานทีคงคา ว่า " โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " ซึ่งด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของพระคาถาบทนี้เอง ทำ ให้หมู่มารทั้งหลายต่างขวัญหนีแตกกระเจิงไปสิ้น อีกทั้งเหล่าทวย เทพยดาบนชั้นฟ้าต่างต้องสะดุ้งลุกขึ้นมา โมทนาโดยทั่วถ้วน
" โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " นี้คือ มนีแห่งดอกบัวหรือหัวใจที่เบิกบาน ใจ ที่สะอาด สว่าง หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการ คือ กิเลส ที่ร้อยรัดให้เศร้า หมอง มนีนี้คือใจของเรา ดอกบัวคืออาสนะอันบริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่ภาวนา พระคาถานี้อยู่เนืองๆ ย่อมเป็นผู้ที่มีแก้วสารพัดนึกที่จะ เป็นอาสนะอัน วิเศษ ซึ่งจะนำพาให้ไปถึงนิพพานโลกธาตุได้ในที่สุด
คาถาหัวใจพระแม่กวนอิมฯ นี้ คนจีนเรียกว่า" หลัก ยี่ ไต่ เหม่ง อ้วง จิ่ว " ทุกอักษรในคาถาเป็นทางแห่งปัญญาอันสว่างไสว มีความศักดิ์สิทธิ์ ทรง พลานุภาพมหาศาล เพียงพอที่จะหยุดยั้งวงแห่งกรรม ได้ ปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัย ดังนั้น สาธุชนผู้ใดพร่ำภาวนาอยู่เสมอย่อมอยู่ อย่างเป็นสุข หมู่มาร มิอาจกล้ำกราย บุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระแม่ กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( อวโลกิเตศวร ) ย่อมคุ้มครองและเสริมบารมีให ้ผู้สวดประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปประกอบกิจการงาน การค้าใด ก็ย่อมเจริญรุ่ง เรืองไพบูลย์ เสมือนดังเพชรมณีอันล้ำค่าย่อมประทานความมั่งคั่งสมบูรณ์ ความสุขสมหวังสมปรารถนาแก่ ผู้ภาวนา ในทุกสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐาน แม้ ภาวนาเพียง 1 จบก็มีอานิสงส์มากมายขอขอบคุณที่มา http://members.tripod.com/chaiwat_s/botsod_5.htm

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 22:00

    hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2553 04:00

    hi.. just dropping by here... have a nice day! http://kantahanan.blogspot.com/

    ตอบลบ